gezondheidsbeeld

WAT IS EEN TAOÏSTISCH GEZONDHEIDSBEELD?

Bij een eerste afspraak zal veelal eerst - afhankelijk van de aanmeldingsreden - uw situatie grondig bekeken worden om een beeld te vormen van wat er goed gaat en wat er schort.

 

Gezondheidsproblemen komen vaak door verschillende factoren, die op elkaar inwerken, tot stand. De belangrijkste factoren zijn:

De omgeving (klimaat, werk, gezin, relaties enz.). Wanneer de mens problemen heeft met zijn omgeving duiken vaak gezondheidsproblemen op. Om een harmonische, gezonde toestand te realiseren, moeten de omgeving en de mens op elkaar afgestemd zijn. De mens moet zich kunnen aanpassen aan veranderende situaties, zodat zijn weerbaarheid niet verlaagd wordt. Het moderne, drukke bestaan maakt dit vaak niet gemakkelijk.

Opvoeding, leefgewoonten en voorgeschiedenis bepalen mee het doen en laten van de mens, maar dit is niet altijd ten gunste van de leefkwaliteit en de gezondheid.

Genetische factoren werken vanzelfsprekend ook in, maar worden ziekmakende factoren onder invloed van disharmonische situaties.

 

WERKWIJZE

Het taoïstische onderzoek beoogt in kaart te brengen hoe bovenstaande factoren bij u op elkaar inwerken, en gaat na wat goed functioneert en waar zich conflicten en problemen situeren.

Dit gebeurt onder andere door middel van een verkennend gesprek en taoïstische pols- en tonganalyse. Er wordt aandachtig geluisterd naar wat u zelf vertelt. U staat centraal in het proces. Tijdens elke sessie wordt het situatiebeeld verder uitgediept, aangevuld en/of aangepast, zodat er steeds efficiënter gewerkt kan worden.

 

 

TARIEVEN

Een afspraak duurt ongeveer 60 minuten en de kostprijs is €50.

 

Er is onder bepaalde voorwaarden een verminderd tarief mogelijk. Neem contact op voor de mogelijkheden.

 

 

 

AFSPRAAK MAKEN?

Afspraken worden per mail of telefonisch gemaakt: info@jindanfa.com of +32 (0)3289.56.25.

 

Indien we telefonisch niet bereikbaar zijn, gelieve dan een bericht in te spreken met vermelding van je naam en telefoonnummer, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op. Of stuur een mailtje.

Indien je de afspraak niet kan nakomen, gelieve deze dan minstens 12u op voorhand telefonisch te annuleren. Niet nagekomen of laattijdig geannuleerde afspraken zullen aangerekend worden.

 

 

 

 

Tekst © China Arts College - Taoist Alchemical Studies Center - Jindanfa