bewuste wijze zelfzorg dragen

Gezondheid of ziekte is geen absoluut gegeven. Het is een proces dat continu aandacht vraagt. Elke dag ben je een beetje meer of minder gezond. Wil jij verantwoordelijk nemen voor jouw gezondheid, maar weet je soms niet hoe je dat kunt doen?


Dan is de aanpak van Jindanfa interessant voor jou.


Je staat zeker niet alleen in je vraag, sterker nog: hij is van alle tijden. In de klassieke Canon van de Gele Keizer (Huang Di neijing 黃帝内經), een encyclopedisch werk over medische en aanverwante zaken uit de Han dynastie (206 v. Chr – 221 n. Chr.) staat al geschreven: ‘De Gele Keizer vraagt: ‘De heersers en het gewone volk  wensen allen hun lichaam als een eenheid te bewaren. De ziekten van het lichaam, ze kennen hun omstandigheden niet. De blijvende excessen raken (zo) met de dag dieper (…). In mijn gedachten ben ik enkel daarmee bezig. Ik wil (met naalden) deze ziekten kunnen verwijderen. Hoe kan ik dat doen?” (Eigen vertaling, uit het deel Suwen 素問, hoofdstuk 25).


Zijn raadgever Qi Bo geeft in de tekst vervolgens een antwoord waarbij hij benadrukt dat het van belang is dat mensen zelf kennis hebben over ‘het voeden van het lichaam’ (知 飬 身). Jindanfa volgt deze visie. Wij willen dat je zoveel mogelijk onafhankelijk bent in het zorgdragen voor je gezondheid en niet in een afhankelijke positie terecht komt. Jindanfa wil op deze manier bijdragen aan het bewaken of verhogen van je levenskwaliteit. Je lichaam is je leven, dus weten HOE je jouw lichaam kunt gebruiken is van levensbelang.


Spreekt jou dit aan? Dan is de aanpak van Jindanfa zeker iets voor jou. Kijk bij ons aanbod hoe wij jou kunnen ondersteunen.


Terug naar homepagina

Tekst © China Arts College - Taoist Alchemical Studies Center - Jindanfa


De methode van het Gouden Cinnaber (jindanfa)