levensbegeleiding

WAT IS TAOÏSTISCHE LEVENSBEGELEIDING?

Het volgen van taoïstische levensbegeleiding (道家煉性命法 ) leert je op een taoïstische manier met jezelf en het leven om te gaan, zodat je een stabiel, rustig, veerkrachtig en harmonisch leven realiseert. De levensbegeleiding richt zich daarvoor op het versterken van het bestuur van het lichaam, zodat gedachten, emoties en andere gevoelens van het lichaam goed beheerd blijven en de mens er niet door meegesleurd wordt én het richt zich op (blijvende) veranderingen door te voeren in je denken, voelen, levensgewoonten en levensvisies.


De levensbegeleiding begeleidt je niet alleen bij de manier waarop je denkt, zoals vele andere therapieën. Het pakt ook de hoeveelheid gedachten aan. Of, zoals wij zeggen: het brengt de tienduizend gedachten terug naar 1. Daarin onderscheiden wij onszelf. Een belangrijk gegeven hierbij is dat deze versterkings - en veranderingsprocessen (idealiter) samengaan met een versterken van (de levenskracht van) het lichaam en het anders leren gebruiken van je lichaam. In de taoïstische levensbegeleiding combineren we het liefst om die reden gespreksvoering met lichaamstraining.


Veranderingen doorvoeren in denken, voelen, levensgewoonten en levensvisies dienen het best te gebeuren vanuit een stevige lichamelijke basis. In de taoïstische geneeswijzen wordt er geen scheiding gemaakt tussen lichaam en geest, maar wordt er juist gewerkt met hun eenheid. Lichaamstraining gebruiken om de controle over de meer geestelijke vermogens te versterken is een typische taoïstische aanpak.

 

We baseren ons bij de levensbegeleiding op de meer dan 2000 jaar oude taoïstische levens- en lichaamsinzichten, zoals die binnen onze traditie bewaard zijn gebleven. Indien nodig kan je ook nog ondersteund worden via ons luik van taoïstische massage om zaken in beweging te zetten en in goede banen te leiden. 

 

De levensbegeleiding is een diepgaande methode die tijd en (meestal) langdurige begeleiding vraagt, maar die dan ook ingrijpende en voortdurende effecten op je welzijn heeft. 


WERKWIJZE

In eerste instantie wordt nagegaan hoe sterk  gedachten, gevoelens, levensvisie en levensgewoonten inwerken op jouw gezondheidstoestand en jouw leven.

Daarna wordt een individueel programma uitgewerkt. Dit bestaat uit twee onderdelen die elkaar ondersteunen:

 • je leert via Chinese taoïstische gezondheidsoefeningen de levenskracht en de weerbaarheid te verhogen;
 • je wordt via gesprekken met praktische levensvoorbeelden, waarin de taoïstische levensfilosofie aan bod komt en alchemistische training begeleid.
 • (eventueel aangevuld met taoïstische massage).

 

INDICATIES

Voor wie:

 • op zoek is naar stabiliteit en rust (in denken, voelen en handelen);
 • bewust inzicht wil verwerven in het eigen functioneren.
 • meer helderheid wil verkrijgen over hoe leiding te geven aan zijn lichaam (zijn leven);
 • meer voeling wil krijgen met zijn lichaam en de mogelijkheden ervan;
 • graag met zijn lichaam werkt;
 • op zoek is naar een passende zingeving in het leven;
 • de verbondenheid tussen lichaam en geest wil ervaren en leren kennen;
 • wil werken aan zijn persoonlijkheid;
 • in grotere verbondenheid met zijn omgeving (medemens, de natuur,…) wil leven;
 • verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn leven;
 • tijd en inspanningen wil leveren om blijvende veranderingen te realiseren.

 


Wil je weten of je met jouw vraag bij mij terecht kan? Neem dan gerust contact op. 

 

TARIEVEN

Een afspraak duurt ongeveer 60 minuten en de kostprijs is €70.

 

AFSPRAAK MAKEN?

Afspraken worden per mail of telefonisch gemaakt: info@jindanfa.com of +32 (0)3289.56.25


Indien we telefonisch niet bereikbaar zijn, gelieve dan een bericht in te spreken met vermelding van je naam en telefoonnummer, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op. Of stuur een mailtje.

Indien je de afspraak niet kan nakomen, gelieve deze dan minstens 12u op voorhand telefonisch te annuleren. Niet nagekomen of laattijdig geannuleerde afspraken zullen aangerekend worden.

Tekst © China Arts College - Taoist Alchemical Studies Center - Jindanfa

EENVOUD


'Mooi om zo consequent uit te gaan van de taoïstische visie op gezondheid en van daaruit zo eenvoudig mogelijk mensen te helpen.'


Marianne