wie ben ik

In 2003 heb ik in Nederland een Bachelor's Degree als algemeen verpleegkundige behaald,  met als differentiatie psychiatrie. Ik ben in gecombineerde banen werkzaam geweest in de volwassenpsychiatrie, op de medische dienst van een justitiële jeugdgevangenis en als triage-assistent bij een huisartsenpost.

In de loop van 2005 ben ik naar Antwerpen verhuisd. Daar heb ik in de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt op een afdeling voor adolescenten met gedragstoornissen vanuit een gedragscognitieve visie en aanpak. Sinds begin 2009 ben ik deeltijds werkzaam bij een dienst voor pleegzorg als begeleider van pleegkinderen, hun  ouders en pleeggezinnen en als screeningsmedewerker van kandidaat pleegouders. Ik werk  in deze functie vanuit een  systeemtheoretische visie en aanpak. Ik volgde daarvoor cursussen bij de Interactie-Academie.


De reden voor mijn verhuizing naar Antwerpen was het starten van een opleiding bij het China Arts College waar ik in 2009 een Bachelor of Taoist Arts heb behaald en in 2017 een Master of Taoist Arts met specialisatie in Chinese gezondheidstraining en taoistische massage. Ik heb vanuit de taoïstische alchemie zowel theoretisch en praktisch onderricht gekregen in geneeswijzen (massage, acupressuur, moxa), gezondheidsoefeningen (yuanqigong, ademtraining, alchemistische meditatie, zelfmassage), inwendige krijgskunsten (taijiquan, baguazhang, xinyiliuhequan en xin(g)yiguan), levensfilosofieën (Laozi, Zhuangzi), Klassieke Chinese taal en Chinese schone kunsten (kalligrafie). 

Ik ben officieel verbonden aan de Zuidelijke Alchemistische Traditie van het Gouden Cinnaber. 


De motivatie voor de aanvang van bovenstaande levensstudie was in hoofdlijnen tweeledig. Ik had enerzijds behoefte aan een verdere en diepgaande(re) persoonlijke ontwikkeling en aan middelen om zelfstandig mijn welzijn te kunnen bevorderen. Dit vanuit een diepe interesse in het leven en het functioneren van de mens daarin.


Lees eventueel mijn interview aan Yang Sheng On Tour voor nog meer informatie.
Tekst © China Arts College- Taoist Alchemical Studies Center - Jindanfa

Het Master of Taoist Arts diploma van het China Arts College.