over jindanfa

Ik werk volgens de methode (法, fa) van het Gouden Cinnaber (金 丹, jindan). Vandaar de 'moeilijke' naam van mijn praktijk. Deze methode van werken vormt de rode draad doorheen de diverse begeleidingsvormen. Het biedt mensen een duidelijke weg waarlangs ze stap voor stap terug kunnen keren naar een kwaliteitsvol leven waarin gezond zijn, rust, stabiliteit, harmonie en levenszin primeert. De methode kan ook preventief ingezet worden om deze optimale conditie van je lichaam te bewaken. We hebben dus veel ervaring in hoe je ziekten aanpakt, én hoe je jezelf gezond houdt. 


De aanpak van de praktijk baseert zich op de Zuidelijke Traditie van het Gouden Cinnaber (Jindan Nanzong), die ontwikkeld werd in de Song Dynastie door Zhang Boduan (984 - 1082); op de bovenstaande foto staan de Tiantai bergen in de Jiangnan regio, de geboorteplaats van de traditie. Dit is een alchemistische traditie met vooral taoïstische wortels, naast ook confucianistische en boeddhistische invloeden; de taoïstische levenskunst is onze expertise.  


Wat is alchemie?

Alchemie ligt mee aan de basis van de ontwikkeling van de Chinese geneeskunde. Zo waren alchemisten in hun zoektocht naar onsterfelijkheid bezig met het samenstellen van medicijnen op basis van kruiden en mineralen. Op die manier ontwikkelden ze een uitgebreide kennis over de werking ervan en dat vormde de fundamenten voor de latere Chinese kruidengeneeskunde.


Het Chinese karakter dan 丹 is één van de karakters die gebruikt kunnen worden om het geheel van alchemistische praktijken mee aan te duiden. Daarnaast verwijst het naar cinnaber, als naar de rode kleur van dit mineraal. Cinnaber is in China 1 van de belangrijke ingrediënten in de samenstelling van medicijnen/recepten. Het karakter dan kan dan ook als pil vertaald worden.


Wij houden ons bezig met inwendige alchemie en het aanmaken van een 'inwendig medicijn' (neiyao 內 藥). Dit medicijn is het stimuleren van de levenskracht en daardoor het versterken van de algemene weerbaarheid van het lichaam tegen ziekten. Dit staat centraal binnen onze aanpak.

Inwendige alchemie gaat over het trainen van de binnenkant van het lichaam en is een praktijk van verenigen. Onze aanpak richt zich op het creëren/bewaren van eenheid in de werking van je lichaam en tussen jezelf en je leefomgeving: hoe beter de samenwerking tussen alle lichaamsfuncties is én hoe beter je bent afgestemd op je omgeving, hoe gezonder je bent. Hoe beter je in je vel zit.

Verder richt onze aanpak zich op het hernieuwen van het leven en daardoor jong blijven. Veroudering is de centrale risicofactor voor alle ernstige aandoeningen; het is slimmer om veroudering aan te pakken dan om te proberen ziekten 1 voor 1 te voorkomen en te behandelen. Taoisten streven naar 'chang sheng bu lao 長 生 不 老': een lang leven zonder ouderdom(sklachten) en 'fan lao huan tong 返 老 還 童': het omkeren van de ouderdom en terugkeren naar jeugdigheid. 


Het karakter jin 金 verwijst naar deze ideale toestand en betekent onder andere goud. Het produceren van goud is binnen de (uitwendige) alchemie lange tijd aanwezig geweest. Dit goud werd ingenomen om het lichaam te bewaren. Het wordt gezien als het zuiverste van de metalen, dat een grote constantheid bevat omwille van zijn inertheid. In de inwendige alchemie moet het goud maken uiteraard niet letterlijk worden genomen, maar gaat het wel over het komen tot een vergelijkbare inwendige toestand waarin het lichaam een grote mate van stabiliteit kent, gezuiverd is (van afvalstoffen), goed bewaard blijft (door zijn eenheidswerking) en daardoor lang(er) meegaat. Vele technieken in het huidige Qigong (systemen van gezondheidsoefeningen om je gezondheid te verbeteren) komen dan ook uit de taoïstische alchemie.


Als laatste belangrijke peiler kan de inwendige alchemie gebruikt worden om aan persoonlijkheidsontwikkeling (xiu qi shen  ) te doen. De methode biedt je de mogelijkheid om jouw capaciteiten (potentieel) tot een zo groot mogelijke ontplooiing te laten komen doordat je jezelf bevrijdt van beperkingen. 


Lees mijn interview aan Yang Sheng On Tour voor nog meer informatie. 


Tekst © China Arts College - Taoist Alchemical Studies Center - Jindanfa

Zhang Boduan

Stichter van de Zuidelijke Alchemie: Zhang Boduan