over jindanfa

De term jindanfa 金丹法 verwijst naar de manier van werken volgens 'de methode (法, fa) van het Gouden Cinnaber (金丹, jindan)'.  Vandaar de 'moeilijke' naam van de praktijk.

De aanpak van de praktijk baseert zich op de Zuidelijke Traditie van het Gouden Cinnaber (Jindan Nanzong), die ontwikkeld werd in de Song Dynastie door Zhang Boduan (984 - 1082); op de bovenstaande foto staan de Tiantai bergen in de Jiangnan regio, de geboorteplaats van de traditie. Dit is een alchemistische traditie met vooral taoïstische wortels, naast ook confucianistische en boeddhistische invloeden.


Wat is alchemie?

Alchemie ligt mee aan de basis van de ontwikkeling van de Chinese geneeskunde.  Zo waren alchemisten in hun zoektocht naar onsterfelijkheid bezig met het samenstellen van  medicijnen  op basis van kruiden en mineralen. Op die manier ontwikkelden ze een uitgebreide kennis over de werking ervan en dat vormde de fundamenten voor de latere Chinese kruidengeneeskunde. Alchemisten ontdekten in hun zoektocht  waar mensen  ziek van werden en waarvan niet.  

 

Het Chinese karakter dan 丹  is één van de  karakters die gebruikt kunnen worden om het geheel van alchemistische praktijken mee aan te duiden. Daarnaast verwijst het naar cinnaber, als naar de rode kleur van dit mineraal.  Cinnaber is in China 1 van de belangrijke ingrediënten in de samenstelling van medicijnen/recepten. Het karakter dan kan dan ook als pil vertaald worden. 


Wij houden ons bezig met inwendige alchemie en het aanmaken van een 'inwendig medicijn (neiyao 內 藥)'. Dit medicijn is het stimuleren van de levenskracht en daardoor  het versterken van de algemene weerbaarheid van het lichaam tegen ziekten. Dit staat centraal binnen onze aanpak.

Inwendige alchemie gaat over het trainen van de binnenkant van het lichaam en is een praktijk van verenigen. Onze aanpak richt zich op het creëren/bewaren van eenheid in de werking van je lichaam en tussen jezelf en je leefomgeving: hoe beter de samenwerking tussen alle lichaamsfuncties is én hoe beter je bent afgestemd op je omgeving, hoe gezonder je bent. Hoe beter je in je vel zit.     


Het karakter jin 金 betekent onder andere goud.  Het produceren van goud is binnen de (uitwendige) alchemie lange tijd aanwezig geweest. Dit goud werd ingenomen om het lichaam te bewaren. Het wordt gezien als het zuiverste van de metalen, dat een grote constantheid bevat omwille van zijn inertheid. In de inwendige alchemie moet het goud maken uiteraard niet letterlijk worden genomen, maar gaat het wel  over het  komen tot een vergelijkbare inwendige toestand waarin het lichaam een grote mate van stabiliteit kent, gezuiverd is (van afvalstoffen), goed bewaard blijft (door zijn eenheidswerking) en daardoor lang(er) meegaat.

Vele technieken in het huidige Qigong (systemen van gezondheidsoefeningen om je gezondheid te verbeteren) komen dan ook uit de taoïstische alchemie.


Lees mijn interview aan Yang Sheng On Tour voor nog meer informatie. 

 
Tekst © China Arts College - Taoist Alchemical Studies Center - Jindanfa

Zhang Boduan

Zhang Boduan